Symmetrical AWD
MENUMENU

Symmetrical AWD

91e055bd45452eb729bfaeec838096

Wpływ konstrukcji układu napędowego na kierowalność samochodu

Przednionapędowe i tylnonapędowe układy napędowe, czyli takie, które (przeciwnie do Subaru) nie przekazują napędu stale przez cztery koła, charakteryzują się tym, że mogą dostarczyć do kół napędzanych nadmierny moment napędowy. Wynika to z prostego faktu, że na jedną oś przypada tu w praktyce dwukrotnie więcej momentu generowanego przez silnik niż w systemie AWD. Na zakręcie, czyli tam gdzie występują także boczne siły bezwładności, wszystkie te obciążenia mogą się zsumować i spowodować utratę przyczepności, która w samochodzie z napędem jednej osi wystąpi znacznie wcześniej niż w samochodzie z napędem wszystkich kół. W takim przypadku dochodzi zwykle do utraty stabilności pojazdu – przeciążona oś napędzana zaczyna się ślizgać na zewnątrz od założonego przez kierowcę toru jazdy. Tymczasem system AWD, który rozdziela moment napędowy pomiędzy cztery koła, czyni to w sposób bardziej zrównoważony. Efektem jest bardziej neutralne prowadzenie, oraz brak utraty przyczepności wzdłużnej, także podczas pokonywania zakrętu. Jeżeli mimo wszystko jedno z kół zaczyna na śliskiej nawierzchni tracić przyczepność, pozostałe trzy dysponują wystarczającą zdolnością do przenoszenia napędu, by skompensować to zjawisko. Porównując systemy z napędem jednej osi i AWD widzimy, że ten ostatni dysponuje większą zdolnością do przenoszenia siły napędowej, a więc jest bezpieczniejszy. Oczywiście, współczesne rozwiązania pozwalają ograniczyć momenty napędowe w samochodach z napędem tylko przednim lub tylko tylnym i zminimalizować ryzyko poślizgu. Jednak gdy napędzane są cztery koła a moce silników są porównywalne, zachowanie auta jest łatwiejsze do skontrolowania, a przyspieszenie znacznie lepsze. O ile opisany wyżej efekt może dotyczyć różnych systemów napędu czterech kół, druga własność systemu Symmetrical AWD jest charakterystyczna wyłącznie dla rozwiązań stosowanych przez Subaru. Chodzi tu o wspomnianą już konstrukcję, pozwalającą na zamontowanie całości, ale przede wszystkim silnika i skrzyni biegów nisko w samochodzie, w ten sposób, że położenie środka ciężkości całego pojazdu jest również obniżone. Skutkuje to bezpośrednio większą stabilnością auta podczas pokonywania zakrętów – skoro pojazd samoistnie nie ma tendencji do mocnych przechyłów, nie trzeba im przeciwdziałać stosując wyjątkowo sztywne regulacje zawieszenia. To zaś powoduje, że zawieszenie ma odpowiednio duży skok i koła dobrze współpracują nawet z nierówną nawierzchnią. Konkluzja jest jednoznaczna – podstawowe założenia techniczne Subaru sprawiają, że na wszelkich rodzajach dróg, poczynając od autostrad, przez kręte drogi górskie, a kończąc nawet na trasach offroadowych samochód „automatycznie”, prowadzi się stabilnie, pewnie i jest komfortowy. kierowca, który nie musi z nim walczyć czuje się zrelaksowany i przede wszystkim bezpieczny. Można więc powiedzieć, że konstrukcja samochodu Subaru realizuje założenia tego, co nazywamy aktywnym bezpieczeństwem – z samej swej istoty zapobiega skutkom wypadków, zmniejszając prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
Aktywny podział momentu napędowego ACT-4 
Jest to system napędu AWD opracowany wyłącznie dla czterobiegowych automatycznych skrzyń biegów wyposażonych w tryb manualny, oraz do skrzyń bezstopniowych Lineartronic. W rozwiązaniu tym nie stosuje się centralnego mechanizmu różnicowego. System przenosi moment napędowy bezpośrednio do przedniego dyferencjału, oraz przy użyciu wielopłytkowego mokrego sprzęgła uruchamianego hydraulicznie (MP-T – Multi Plate Transfer), do wału napędowego biegnącego do tylnego dyferencjału. W większości zastosowań podstawowy podział momentu wynosi 60% dla osi przedniej i 40% dla osi tylnej. Czujniki nieustannie monitorują zmiany przyczepności/obrotów przednich i tylnych kół, położenie pedału gazu, użycie hamulca i skręt kierownicy, a sterownik na tej podstawie kontroluje pracę elektromagnetycznego zaworu dostarczającego olej do siłownika sprzęgła. W zależności od chwilowych wymagań, 100% momentu może być skierowane na koła przednie lub podział może wynosić 50%/50% (pełna blokada sprzęgła). Ten rodzaj napędu AWD pozwala aktywnie stabilizować ruch pojazdu, a w razie potrzeby, dla zmniejszenia oporów, zmniejszać udział napędu tylnego..
Zmienny rozdział momentu VTD 
Ten system napędu AWD opracowano dla pięciobiegowych automatycznych skrzyń biegów E-5AT z manualnym trybem zmiany biegów, gdzie ma on za zadanie wspierać sportowy styl jazdy i poprawiać kierowalność samochodu. W tym przypadku podstawowy podział momentu napędowego przód/tył dokonuje się w planetarnym, centralnym mechanizmie różnicowym, w stosunku 45%/55%. Przewaga momentu napędowego dla kół tylnych ma na celu zminimalizowanie tendencji do podsterowności auta. Centralny mechanizm różnicowy wyposażono w sterowane hydraulicznie sprzęgło zwiększające jego tarcie wewnętrzne. Zestaw czujników pobiera dane określające poślizg kół, użycie hamulca, pedału gazu itp. a sterownik zaworu hydraulicznego dobiera odpowiednio stopień blokady dyferencjału. Przy maksymalnej blokadzie rozdział momentów wynosi 50%/50%, z tym, że sterownik w każdym momencie dąży do uzyskania jednocześnie sportowych atrybutów jazdy oraz pełnej stabilności samochodu. W niektórych modelach uzupełnieniem tego systemu jest opcjonalny tylny mechanizm różnicowy ze zwiększonym tarciem.

Centralny mechanizm różnicowy z wiskotycznym (lepkościowym) sprzęgłem, zwiększającym jego tarcie wewnętrzne.
Jest to system AWD przeznaczony dla manualnych skrzyń biegów. Jego prosta konstrukcja składa się z klasycznego centralnego mechanizmu różnicowego opartego na stożkowych kołach zębatych, oraz ze sprzęgła lepkościowego zwiększającego jego tacie wewnętrzne, po wystąpieniu różnicy prędkości obrotowych obu wałów wyjściowych. Podstawowy podział momentu pomiędzy koła przednie i tylne wynosi 50%/50%, co jest dobrym kompromisem pomiędzy zdolnością do przyspieszania i stabilnością samochodu. Gdy koła którejś osi tracą przyczepność i zaczynają obracać się szybciej, sprzęgło lepkościowe przywraca właściwy podział momentu. Stosunek między momentami przenoszonymi przez obie osie może sięgać od 20%/80% do 80%/20%. Połączenie tego rozwiązania z uniwersalnością manualnej zmiany biegów tworzy napęd o dobrych, sportowych własnościach, właściwie wykorzystujący dostępną przyczepność kół samochodu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre