MENUMENU

Subaru Levorg

Wyjątkowe osiągi, a ponad wszystko – stylizacja.

Subaru Levorg to auto, które stworzone zostało przez perfekcjonistów dla osób, które cenią sobie dbałość o detale i perfekcję w każdym calu. Subaru Levorg ma maksymalne osiągi, a jego dynamiczna sylwetka tworzy spójną kompozycję z możliwościami auta.

Stylowe innowacje

Istnieje punkt, w którym stylizacja spotyka się z technologią, a forma i funkcja stają się sobie równe. Levorg znajduje się właśnie w tym szczególnym miejscu, w którym z każdego punktu widzenia funkcjonalność łączą się z przyjemną dla oka estetyką.

Subaru Levorg posiada kierownicę w kształcie przypominającym literę D, projekt ten był bardzo czasochłonny, ponieważ miałą być ona wygodna, posiadać komfortowe pokrycie, a przy tym optymalne wymiary. Co doskonale się sprawdziło w sfinalizowanym projekcie.

Tylny podłokietnik z uchwytem na kubek to idelanie wykorzystana przestrzeń, a także dbałość o wygodę uzytkownaików auta.
Podłokietnik znajduje się zarówno z przodu, jak i z tyłu, dzięki czemu każdy ma odpowiednie miejsce na swoje ulubione napoje.

Komfort pasażerów zapewniają również regulowane oparcia tylnych siedzeń, dzięki, którym podróżowanie Subaru Levorg łączy się z komfortem.

Wielofunkcyjny wyświetlacz 5,9" został umieszczony w bardzo przemyslanym miejscu, dzięki któremu nie rozprasza kierowcy podczas jazdy. ekran ten wyświetla wiele informacji, dzięki którym dokładnie kontrolujesz pracę Twojego samochodu.

Rozpoznawanie głosu i Siri Eyes Free to kolejne bezdotykowe możliwości jakie prezentuje Twój Levorg. Za pomoca tych funkcji auto może połączyć się z urządzeniami firmy Apple. Za pomocą komend głosowych można włączyć muzykę, sprawdzić e-mail lub wyszukać coś w Internecie. Można również głosowo sterować nawigacją, telefonem oraz systemem audio.
Pamiętać jednak należy, że w opcjach Subaru Levorg nie ma do wyboru języka polskiego.

Za pomocą dotykowego ekranu zupełnie prościej będzie sprować telefon z system Levorga za pomocą Bluetooth® lub gniazda USB. Wybranie ulubionej muzyki wprost z ekranu dotykowego samochodu, korzystanie z aplikacji będzie bezpieczniejsze i przyjemniejsze.

Smart Rearview Mirror to kolejne ułatwienia w kierowaniuSubaru Levorg, za pomoca inteligentnego lusterka wstecznego, możemy zobaczyć nie tylko odbicie tego co dzieje się z tyłu, ale również obraz, który pokazuje nam kamera umieszczona na w tylnej szybie. Dzięki temu nawet z pełnym bagażnikiem, lub psażerem zasłaniającym nam widoczność, możemy bez problemu kontrolować to co dzieje się za autem.

Front View Monitor oraz Rear View Monitor to wielofunkcyjny wyswietlacz, który przedstawia obraz z kamery umieszczonej w atrapie chłodnicy. To sprytne rozwiązanie pozwala na lepszą widoczność z przodu samochodu na skrzyżowaniach oraz podczas parkowania przodem, ponadto pokazuje on również obraz z kamery cofania, która ułatwia parkowanie tyłem.

Technologie Subaru to osiągi, bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy Subaru Levorg. Poziomo ułożone, pracujące naprzeciw siebie tłoki uzyskano płaską konstrukcję. Cały samochód ma przez to nisko położony środek ciężkości, co w połączeniu z osiową symetrią elementów układu napędowego daje niespotykaną równowagę i minimalizację przechyłów samochodu na zakrętach.

W odróżnieniu od tradycyjnych konfiguracji silników rzędowych lub w układzie V, w silniku w układzie bokser przeciwsobne ruchy tłoków z założenia znoszą się wzajemnie, co pomaga zmniejszyć drgania. Nie ma zatem konieczności stosowania ciężkich i skomplikowanych systemów wałków wyrównoważających.
Poziomy – przeciwsobny układ silnika SUBARU BOXER polega na rozłożeniu każdej pary cylindrów i tłoków o 180° względem siebie. Tworzy to silnik, który jest niższy i bardziej płaski niż jednostki napędowe innych typów. Dodatkowo, w razie zderzenia czołowego, silnik i inne podzespoły zespoły „chowają” się pod samochód, nie dostając się do wnętrza kabiny. Jest to kolejne rozwiązanie, które zwiększy Twój spokój podczas jazdy Levorgiem.

FILM

GALERIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre