MENUMENU

SOLTERRA

Inspirowany naturą

Słońce i ziemia. “Sol“ i “terra“. Razem w naturze. Razem w modelu SOLTERRA, czyli w pełni elektrycznym SUV-ie.
W aucie, którego styl podkreśla jego moc i zdolności napędu AWD, pozwalające dotrzeć w dowolne miejsce.
W SUV-ie pomagającym tworzyć zrównoważoną przyszłość oraz dającym bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy.

Linia modelowa

Technologia

Napęd AWD ma fundamentalne znaczenie w działaniach Subaru mających na celu uczynienie jazdy samochodem maksymalnie bezpieczną.
Dokądkolwiek – i jeszcze dalej

Napęd AWD ma fundamentalne znaczenie w działaniach Subaru mających na celu uczynienie jazdy samochodem maksymalnie bezpieczną.
Dwa silniki eAxle, napędzające niezależnie przednie i tylne koła modelu SOLTERRA, zapewniają precyzyjną kontrolę momentu obrotowego, która przenosi napęd AWD Subaru na jeszcze wyższy poziom. Ponadto tryby X-MODE i nowy Grip Control zapewniają na bezdrożach możliwości jazdy dalece wykraczające poza oczekiwania, jakie zwykle wiążemy z elektrycznymi autami.

Wieloletnie doświadczenia Subaru w opracowywaniu i wdrażaniu technologii AWD zostały teraz wykorzystane w samochodzie elektrycznym. Dzięki funkcjom silników eAxle z przodu oraz z tyłu dystrybucja mocy i wektorowanie hamowania są kontrolowane w sposób ciągły i precyzyjny, aby utrzymać przyczepność każdego koła. Przyczepność zoptymalizowana do bieżących warunków drogowych zapewnia stabilny napęd na mokrych lub śliskich nawierzchniach.

X-MODE umożliwia modelowi SOLTERRA jazdę w najtrudniejszych warunkach, w tym w głębokim śniegu lub błocie, zapewniając wyjątkowe osiągi na bezdrożach. Nowa funkcja Grip Control utrzymuje stałą prędkość pod górę i na nierównym terenie, dzięki czemu kierowca może skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu auta.

SOLTERRA to prawdziwy SUV z prześwitem niezbędnym do jazdy po bezdrożach. Ponadto kąty natarcia, zejścia i rampowy zaprojektowano tak, by chronić karoserię oraz baterie.

Nowa moc, nowe możliwości

Zasilanie samochodu energią elektryczną otwiera nowe możliwości. Nowo opracowana platforma e-SUBARU GLOBAL PLATFORM z kompaktowym akumulatorem o dużej pojemności zintegrowanym z ramą pojazdu nadaje większą sztywność. Silniki eAxle na przedniej oraz tylnej osi zapewniają lepszą trakcję, większe bezpieczeństwo i świetne osiągi w ciszy, czyli właściwości charakterystyczne wyłącznie dla samochodów elektrycznych.

Aby zapewnić podróżnym najwyższy poziom ochrony, Subaru od ponad pięćdziesięciu lat nieustannie testuje swoje zaawansowane systemy bezpieczeństwa. SOLTERRA ma na pokładzie pełny zestaw naszych innowacyjnych systemów zapobiegania wypadkom i unikania kolizji, w tym SUBARU Safety Sense*1. Przede wszystkim jednak konstrukcja auta jest oparta na e-SUBARU GLOBAL PLATFORM, czyli naszej najsztywniejszej platformie w historii, zaprojektowanej z myślą o pełnej ochronie baterii. Dzięki wszechstronnemu podejściu do bezpieczeństwa pomagamy tworzyć przyszłość bez wypadków

* SUBARU Safety Sense jest systemem wspomagającym kierowcę i może w pewnych warunkach drogowych lub pogodowych nie zadziałać optymalnie. Kierowca zawsze jest zobowiązany prowadzić bezpiecznie i z uwagą oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego. SUBARU Safety Sense jest systemem wspomagającym kierowcę, ale nie zwalnia od odpowiedzialności za ewentualne wypadki. Sprawność działania SUBARU Safety Sense zależy od wielu czynników, takich jak odpowiednia obsługa samochodu, pogoda i warunki ruchu drogowego. Pełny opis działania systemu SUBARU Safety Sense i jego ograniczeń można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

System zapobiegania kolizji – Pre-Collision System (PCS)*
Adaptacyjny tempomat – Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
Kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie ruchu – Lane Tracing Assist (LTA)
System rozpoznawania znaków drogowych – Road Sign Assist (RSA)
Lane Departure Alert
System awaryjnego zatrzymania pojazdu- Emergency Driving Stop System
Proactive Driving Assist

* Zastrzeżenia
Obrazowe przedstawienie działania systemu nie odzwierciedla jego rzeczywistego działania.
* System Pre-Collision może nie zadziałać w każdej sytuacji. Zależnie od różnicy prędkości między obiektami, wysokości obiektu i innych warunków nie każda sytuacja może być odpowiednia dla optymalnego działania SUBARU Safety Sense.

System bezpiecznego wysiadania – Safe Exit Assist (SEA)

Podczas postoju tylny radar wykrywa samochody lub rowery zbliżające się z tyłu i mruganiem lampki ostrzegawczej w lusterku bocznym ostrzega pasażerów otwierających drzwi przed potencjalną kolizją. Jeśli drzwi mimo to zostaną otwarte, rozlegnie się głośny, alarmujący dźwięk.

Antykolizyjne wsparcie parkowania – Parking Support Brake (PKSB)

Podczas manewrowania pojazdem kamera wykrywa obecność pieszych na drodze i ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym. Jeśli system uzna, że kolizja jest prawdopodobna, automatycznie uruchomi hamulce, aby uniknąć obrażeń i szkód lub je ograniczyć.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre