MENUMENU

Szkoła Jazdy Subaru

Szkolenia w SJS.

Serdecznie zapraszamy do udziału w finansowanych przez Subaru Import Polska szkoleniach, przygotowanych we współpracy z ekspertami ze Szkoły Jazdy Subaru.

Na podstawie deklaracji chęci uczestnictwa, przedstawiciel SJS skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów szkolenia (m.in. dogodnego terminu).

Serdecznie zachęcamy, aby pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia pojazdów.

Jakie modele są objęte szkoleniem?
Szkoleniem finansowanym przez Subaru Import Polska są objęte, zakupione w oficjalnej sieci Subaru Import Polska, poniższe modele/wersje:
a) modele wyposażone w silnik Boxer Diesel w połączeniu ze skrzynią manualną,
b) Subaru BRZ,
c) Subaru Forester XT,
d) Subaru WRX STI,
e) modele Subaru wyposażone w system EyeSight.

Jak można zapisać się na szkolenie?
Deklaracji udziału w szkoleniu dokonać można na kilka sposobów:
a) logując się na www.moje.subaru.pl przy pomocy SIP ID oraz hasła, a następnie klikając na ZAPISZ SIĘ przy dostępnym szkoleniu,
b) kontaktując się bezpośrednio z SJS pod adresem biuro@sjs.pl bądź telefonicznie: 12 410 00 81,
c) wsparcia też może udzielić nasz dealer.

Do kiedy mogę odbyć bezpłatne szkolenie?
Szkolenia bezpłatne (finansowane przez Subaru Import Polska) można odbyć do roku od zakupu pojazdu.

Jaki jest koszt szkolenia skierowanego do właścicieli Subaru?
Szkolenia przeznaczone dla użytkowników większości nowych pojazdów Subaru są bezpłatne (do roku od zakupu).

Gdzie odbywają się szkolenia?
Szkolenia odbywają się w ośrodku wiodącym Szkoły Jazdy Subaru – Torze Kielce w Miedzianej Górze, w ODTJ Toruniu oraz w ODTJ Międzychód (50 km na południe od Poznania).

W jakich terminach będą realizowane szkolenia?
Szkolenia będą się odbywały cyklicznie 2 – 3 razy w miesiącu w terminach ustalonych z mniej więcej miesięcznym wyprzedzeniem. Treningi będą odbywać się w dni powszednie. Każda aktualizacja terminów szkoleń będzie dostępna na stronach internetowych www.szkolajazdysubaru.pl

Czy w szkoleniu może wziąć udział osoba towarzysząca – współużytkownik samochodu?
Tak, w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby współużytkujące jeden samochód. Warunkiem udziału w szkoleniu drugiego użytkownika jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu w biurze SJS poprzez e-mali na adres biuro@sjs.pl lub telefonicznie pod numerem 12 410 00 81.

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia?
Zakres ćwiczeń bazuje na kursie I stopnia szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy. W zależności od rodzaju szkolenia programy uzupełnione zostały min. o elementy prawidłowego wykorzystania napędu S-AWD, właściwego użytkowania pedału sprzęgła oraz dostępnych systemów jak choćby Hill Holder czy VDCS, ćwiczenia z wykorzystaniem systemu Eye Sight – hamowanie przed przeszkodą. Szczegółowe programy dostępne są tutaj:

• Program szkolenia Boxer Diesel [PDF, ~100kB]
• Program szkolenia BRZ [PDF, ~100kB]
• Program szkolenia Forester XT [PDF, ~100kB]
• Program szkolenia WRX STI [PDF, ~100kB]
• Program szkolenia Eye Sight [PDF, ~100kB]

Jak długo potrwa szkolenie?
Szkolenia z reguły trwają 7 godzin. Zajęcia rozpoczynamy zazwyczaj o godzinie 10:00.

Czy na szkolenie należy przyjechać własnym samochodem?
Zdecydowanie TAK!
Wszystkie największe i najbardziej doświadczone europejskie szkoły doskonalenia techniki jazdy przyjęły właśnie ten schemat. U podstaw takiego podejścia leży założenie, iż samochody w obrębie tej samej marki czy nawet modelu różnią się od siebie. Bezpieczna prowadzenie auta jest jak układanka składająca się z wielu idealnie dopasowanych elementów. Musimy je poznać abyśmy mogli swobodnie, a przede wszystkim bezpiecznie poruszać się po drogach. Każdy samochód inaczej się prowadzi na co wpływ mają m.in. rodzaj napędu, rozmiary i waga pojazdu, rodzaj opon, zastosowane systemy bezpieczeństwa (hamulce, ABS, kontrola trakcji, wspomaganie hamowania), układ kierowniczy i wiele innych. Wszystko to wymaga więc od kierowcy nieco innych reakcji, a przez to sprawia, że dobre poznanie naszego samochodu – jego zachowania w trudnych warunkach – staje się kluczem do bezpiecznej jazdy oraz poprawnej eksploatacji pojazdu. Z jednej strony nie tracimy czasu na „uczenie się” innego auta, a z drugiej ćwiczymy odpowiednie reakcje dla modelu jakim poruszamy się na co dzień. Wypracowane poprzez lata i przyjęte przez SJS najwyższe standardy i procedury, oraz doświadczona kadra instruktorów pozwalają nam zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno uczestników jak i ich samochodów. Pamiętajmy, że celem naszych kursów nie jest nauka agresywnej lecz defensywnej techniki jazdy, a samochody w trakcie kursu nie ulegają wyższemu zużyciu niż w codziennej jeździe.

Na ile przed realizacją szkolenia można zmienić termin na inny?
Na 7 dni przed realizacją szkolenia w innym przypadku szkolenie przepada.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre