MENUMENU

Program Przedłużonej Gwarancji

Uprzejmie informujemy, że naszym nowym partnerem w Programie Przedłużonych Gwarancji (PPG) jest Zakład Ubezpieczeń HISCOX Syndicates Ltd., reprezentowany w Polsce przez WAGAS S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Towarzystwo Usług Ubezpieczeniowych i Obsługi Ryzyka TUR Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dokumentem określającym stawki ubezpieczeń. Zwracamy uwagę, że w PPG można ubezpieczać zarówno pojazdy nowe (przedłużenie gwarancji o 4 i 5 rok eksploatacji, do 150 000 km), jak i pojazdy używane, którym skończył się standardowy okres gwarancyjny. Program Przedłużonej Gwarancji dotyczy wyłącznie aut zakupionych w polskiej sieci dealerskiej Subaru.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji:

Ogólne warunki ubezpieczenia – Program Przedłużonej Gwarancji – nowe samochody Subaru – kliknij w link.

Ogólne warunki ubezpieczenia – Program Przedłużonej Gwarancji – używane samochody Subaru – kliknij w link.

Program Przedłużonej Gwarancji / ulotka – kliknij w link.

Program Przedłużonej Gwarancji / składki – kliknij w link.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI?

Przedłużona Gwarancja na Subaru zapewnia do 150 000 km lub do 5 lat ochrony przed wydatkami wynikającymi z nieprzewidzianych napraw Twojego samochodu.Chcesz mieć pod kontrolą wszystkie koszty związane z eksploatacją Twojego Subaru? Nie lubisz niespodziewanych wydatków? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie.Przystąpienie do programu Przedłużona Gwarancja na Subaru daje Ci wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 • bezpłatne usunięcia awarii (części i robocizna) zgodnie z warunkami programu
 • profesjonalne naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie Subaru, przeprowadzone przez wyspecjalizowanych mechaników
 • diagnostyka
 • dokonywanie napraw z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych
 • zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży dzięki możliwości przeniesienia ubezpieczenia na nowego właściciela
 • brak kosztów napraw na terytorium całej Unii Europejskiej
 • suma ubezpieczenia równa wartości pojazdu
 • bardzo atrakcyjne ceny ubezpieczenia
 • minimum formalności

OFERTA DLA WYMAGAJĄCYCH

Przedłużona Gwarancja na Subaru to najlepsza inwestycja w Twój samochód.Ochrona obejmuje wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne zespoły pojazdu wchodzące w skład oryginalnego wyposażenia. O szczegółach ubezpieczenia dowiesz się u dealera lub na stronie www.subaru.pl.Do programu Przedłużona Gwarancja na Subaru może przystąpić każdy użytkownik samochodu marki Subaru, zakupionego na terenie Polski u autoryzowanego dealera Subaru i będącego na gwarancji producenta (do 35 miesiąca od daty rejestracji).W przypadku zakupu samochodu używanego do programu należy przystąpić w dniu sprzedaży. Ubezpieczeniem objęte są pojazdy, które nie są wykorzystywane do celów zarobkowych jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany w formule „rent a car”.

UBEZPIECZENIE SKROJONE NA MIARĘ

Przedłużona Gwarancja na Subaru została zaprojektowana specjalnie dla właścicieli samochodów tej marki.Aby zapewnić Ci profesjonalną, kompleksową ochronę w razie awarii Twojego samochodu, wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Lloyd’s of London – najstarszej i najbezpieczniejszej instytucji ubezpieczeniowej na świecie, reprezentowanym w Polsce przez Wagas S.A., przygotowaliśmy wyjątkowo atrakcyjny program ubezpieczeniowy.
Ciesz się bezststresową jazdą, a rozwiązanie ewentualnych problemów zostaw nam.Przedłużona Gwarancja na Subaru to komfort dla Ciebie i bezpieczeństwo dla Twojego Subaru, nawet do 150 000 km lub do 5 lat jego użytkowania.

KOMFORT NA DŁUŻEJ.

Dzięki przedłużonej gwarancji na Subaru nawet po ukończonym okresie gwarancji udzielanej przez sprzedawcę na nowy samochód, nadal możesz cieszyć się bezstresowym użytkowaniem swojego auta.
Aby idealnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb, sam decydujesz na jaki okres chcesz zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo finansowe w przypadku awarii samochodu.

Jeśli kupiłeś samochód używany, również możesz zlikwidować ryzyko niespodziewanych kosztów jego eksploatacji. W tym przypadku dokonaj wyboru spośród dwóch pakietów – Srebrnego i Złotego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre