Bezpieczne Subaru
MENUMENU

Bezpieczne Subaru

1.Bezpieczeństwo aktywne (aby unikać wypadków).

Symmetrical AWD

Niezależnie od sytuacji i warunków drogowych wszystkie koła w samochodach Subaru (oprócz BRZ) są zawsze napędzane, a ich przyczepność jest w ciągły sposób monitorowana i korygowana.

Dowiedz się więcej

SUBARU BOXER

Dzięki poziomo ułożonym, pracującym naprzeciw siebie tłokom uzyskano płaską konstrukcję. Cały samochód ma przez to nisko położony środek ciężkości, co w połączeniu z osiową symetrią elementów układu napędowego daje niespotykaną równowagę i minimalizację przechyłów samochodu na zakrętach.
Dowiedz się więcej

2.Bezpieczeństwo pasywne (aby chronić podczas wypadku).

Pierścieniowa rama wzmacniająca nadwozie

Konstrukcja szkieletu nadwozia zawiera pierścieniowe ramy wzmacniające, zwiększające wytrzymałość kabiny w obszarze od dachu, do drzwi, słupków i podłogi. Pomagają one w przekierowaniu i rozproszeniu energii zderzenia z obszaru kabiny.


Budowa nadwozia chroniąca kabinę

Silnik o płaskiej budowie, specjalna konstrukcja skrzyni biegów oraz odpowiednio dobrany sposób mocowania podzespołów sprawiają, że w razie zderzenia czołowego zespoły te „chowają” się pod samochód, nie przedostając się do wnętrza kabiny.

Fotele, poduszki, pasy bezpieczeństwa

Subaru standardowo wyposażane są w pełen zestaw poduszek powietrznych. Konstrukcja przednich foteli zmniejsza ryzyko uszkodzenia kręgosłupa szyjnego w przypadku uderzenia z tyłu. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa utrzymują pasażerów we właściwej pozycji i minimalizują siły działające na klatkę piersiową.

Ochrona pieszych

Subaru dba nie tylko o swoich pasażerów. Każde życie cenimy równie wysoko. Pomiędzy pokrywą silnika a silnikiem znajduje się absorbująca energię przestrzeń. Pochłaniający energię przedni zderzak i specjalnie zaprojektowana powierzchnia wokół wycieraczek maksymalnie redukują urazy pieszego podczas wypadku.

3.Bezpieczeństwo prewencyjne (aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć)

 

Technologia EyeSight™

W Subaru, wierzymy w ideę kompletnego bezpieczeństwa (All-Around Safety). Dlatego stworzyliśmy system EyeSight. Zachowuje się on jak cyfrowa „druga para oczu”, która obserwując drogę, na podstawie trójwymiarowego obrazu (z kamery stereoskopowej), czuwa nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów. Kiedy system wykryje potencjalne niebezpieczeństwo, ostrzeże kierowcę, a w sytuacji krytycznej nawet zahamuje samochód, aby uniknąć kolizji.

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)

Wykorzystuje czujniki umieszczone dookoła samochodu, by ostrzegać Cię przy próbie zmiany pasa ruchu, że w martwych polach widzenia znajduje się inny pojazd oraz powiadamiać o obiektach z tyłu samochodu, kiedy wykonujesz manewr cofania.

4.Bezpieczeństwo pokolizyjne (aby ratować po wypadku)

ISR

1516ede2d747eeb179cd382d24f383

To rozwiązanie (opracowane przy współpracy z firmą Keratronik), które zatroszczy się o Ciebie w chwili wypadku. Zgłoszenie sytuacji awaryjnej automatycznie trafia do Centrum Monitoringu. Dyżurujący operatorzy otrzymują natychmiast sygnał alarmu wraz z pozycją geograficzną i informacjami o zdarzeniu. Kontaktują się z kierowcą i organizują akcję ratunkową, informując odpowiednie służby.

f73f1ca69b43fab5f5a77c31139c4c

Przycisk wezwania pomocy.
Traktowany jest przez Centrum Monitorowania na równi z automatycznym sygnałem o wypadku. Służy również do wezwania pomocy w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia użytkownika. Przycisku tego można także użyć w celu powiadomienia Centrum Monitorowania o wypadku, którego jest się świadkiem.

Przycisk serwisowy.
Służy do połączenia z Centrum Monitorowania w celu czasowego zawieszenia usługi monitorowania, np. przed oddaniem pojazdu do serwisu, myjni automatycznej lub przed wjazdem na prom. Przycisku tego można użyć w celu powiadomienia Centrum Monitorowania o zmianie numerów telefonów lub listy osób upoważnionych do odwoływania alarmów.

Przycisk Assistance/Informacje.
Używany w celu uzyskania połączenia z Assistance Subaru. W razie awarii unieruchamiającej samochód, po naciśnięciu przycisku Assistance/Informacje nastąpi połączenie z Centrum Alarmowym Subaru Assistance, które zorganizuje niezbędną pomoc. Przycisk może być użyty w celu uzyskania informacji o lokalizacjach miejsc użyteczności publicznej jak: stacje benzynowe, restauracje, hotele i inne.

Karta Ratownicza
Pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30%, o 6 – 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie.
Pobierz kartę – kliknij!

5.Bezpieczeństwo poprzez edukację (aby pomagać kierowcy)

Szkoła Jazdy Subaru (SJS)

Tylko doświadczeni kierowcy, umieją poradzić sobie w najmniej przewidywalnych sytuacjach drogowych. Dlatego im większe jest twoje doświadczenie, tym większe bezpieczeństwo zapewniasz sobie i swoim bliskim.

Bezpieczny Kierowca

Głównym celem programu (opracowanym we współpracy z TUiR WARTA S.A.) jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. Projekt łączy kilka elementów – edukację kierowców, monitoring ich zachowań na drodze oraz zniżki przy zawieraniu ubezpieczenia komunikacyjnego dla osób deklarujących bezpieczną jazdę.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre