MENUMENU

Oryginalne części Subaru

Oryginalne części Subaru

Tylko oryginalne części gwarantują skuteczną i bezpieczną jazdę Subaru.

HAMULCE

Jak powszechnie wiadomo hamulce samochodu służą do tego, by bezpiecznie zatrzymać poruszający się pojazd, względnie by kontrolować (zmniejszać) jego prędkość. Oryginalne tzw. klocki hamulcowe Subaru projektowane są wtedy, gdy powstaje konstrukcja całego samochodu, zatem ich charakterystyka jest zgodna z charakterystyką tarcz hamulcowych i elementów zawieszenia auta. Wszystkie te elementy tworzą połączony system, zapewniający najlepszą z możliwych sprawność i wydajność. Na oryginalne części hamulców składają się elementy o najwyższej jakości, zatwierdzone przez Subaru w wyjątkowo ciężkich warunkach testowych. Dzięki temu charakteryzują się one wysoką zdolnością hamowania, ale też odpornością na tworzenie wibracji i nieprzyjemnych, piszczących dźwięków.

Hamulce

Najwyższej jakości oryginalne klocki hamulcowe

Klocki hamulcowe Subaru składają się z komponentów najwyższej jakości, a ponadto opracowywane są z wyprzedzeniem wobec nowych wersji samochodów. Tarcze hamulcowe, zaciski hamulców i części zawieszenia konstruowane są tak, by współgrać z oryginalnymi klockami hamulcowymi. Te zaś dostępne są w zestawach, w których oprócz samych klocków (okładzin) znajdują się odpowiednie podkładki dystansowe oraz zapinki.

Działanie zweryfikowane podczas niezliczonych testów drogowych

Podczas projektowania i opracowywania układów hamulcowych Subaru bada na torze próbnym rzeczywiste samochody. Testy mają wykazać, które kombinacje tarcz hamulcowych i komponentów zawieszenia pozwalają osiągnąć wymagany poziom skuteczności hamowania oraz „czucia” pedału hamulca. Sprawdzana jest też ewentualna nierównomierność hamowania i piszczenie, lub inne odgłosy podczas pracy hamulców. Inne testy pozwalają określić odporność na przegrzanie (fading) hamulców, sprawność hamowania z wysokich prędkości i wartość odkształceń tarcz hamulcowych. Uzupełnieniem testów wykonywanych na torze są jazdy próbne doświadczonych kierowców na prawdziwych drogach w różnych krajach, co pozwala określić skuteczność i jakość układu hamulcowego w możliwie najtrudniejszych warunkach.

Ponad 30 przekrojowych testów w czasie dwóch lat badań

Hamulce to bez wątpienia najważniejszy system gdy chodzi o bezpieczeństwo jazdy, zatem aby osiągnąć odpowiednią skuteczność hamowania w różnych warunkach, wymagany jest wyjątkowy poziom ich jakości. Subaru podczas swoich testów stosuje hamownię podwoziową, która pozwala symulować różne warunki drogowe, oraz precyzyjnie regulować zachowanie układu hamulcowego z programowaniem temperatur i zużycia komponentów, a wszystko to celem ograniczenia nieprzyjemnych odgłosów przy hamowaniu. Jedynie te klocki hamulcowe, które pomyślnie przejdą wszystkie powyższe testy, mogą uzyskać certyfikat oryginalnych części zamiennych.

Testy w wysokiej temperaturze, powyżej 600° C

Hamulce wytwarzają siłę hamowania, gdy pomiędzy tarczami a okładzinami ciernymi pojawia się tarcie, które przetwarza energię kinetyczną samochodu w energię cieplną. Podczas zwykłej jazdy miejskiej i normalnych hamowań temperatura okładzin ciernych sięga zazwyczaj od 80 do 120 st. C, lecz już podczas zjazdu ze wzniesienia czy po kilku mocnych hamowaniach sięga ok. 400 st. C. Oryginalne klocki hamulcowe testowane są w cyklu powtarzających się ostrych hamowań, symulujących najcięższe warunki jazdy. Wymagana jest ich stabilność w temperaturach przekraczających 600° C.

Salon i serwis Szczecin

Rondo Hakena
ul.Ustowo 52
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00 – 18.00
sob. 8.00 – 15.00
tel. 91-822-85-55

Serwis Szczecin

ul. Struga 71
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00 – 18.00
sob. 8.00 – 15.00
tel. 91-466-87-00

Serwis Koszalin / Biesiekierz

ul.Stare Bielice 8b/1
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00 – 18.00
sob. 10.00 – 15.00
tel. 94-343-88-90

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre